Voorwaarden

 • Prijzen: Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijziging en/of typefouten onder voorbehoud.
 • Orderbevestiging: U ontvangt van ons per E-mail een orderbevestiging. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op om uw bestelling nogmaals te bevestigen.
 • Bezorging: Bezorgtarieven zijn gebaseerd op bezorging op de begane grond. Indien er bij de bezorging omstandigheden zijn die het bezorgen ernstig kunnen belemmeren, dient u hiervan vooraf melding te maken. Wij nemen dan contact met u op voor verder overleg.
 • Bijkomende kosten: kosten voor tol of veerboot worden doorberekend.
 • Afhalen: Indien u de bestelling wenst af te halen, wordt op de hoogte gesteld zodra uw bestelling klaar staat.
 • Reserveren: Goederen kunnen tevens gereserveerd worden. Wij hanteren een prijsvast-garantie van maximaal 3 maanden.
 • Betaling: Per bank vooraf bij afhalen of levering aan huis. Contant betalen uitsluitend mogelijk bij afhalen te 's-Graveland. 
 • Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven eigendom van Plinteshop.nl tot het faktuurbedrag geheel en zonder enig voorbehoud is voldaan.
 • Afkoelingsperiode: Binnen 14 dagen na bestelling heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te ontbinden. Reeds aangeleverde zendingen dienen compleet, onbeschadigd en in ongeopende verpakking geretourneerd te worden. De goederen worden - tenzij schriftelijk anders overeengekomen -  uitsluitend aanvaard binnen 14 dagen na annulering. U kunt de goederen zelf aanleveren. Indien u de goederen wenst te laten afhalen, dient u hiervoor zelf en voor eigen rekening een transporteur in te schakelen. Retouren worden ter dekking van de handelingskosten voor 100 % gecrediteerd, verzend of bezorgkosten worden niet gecrediteerd. In geval van beschadiging en/of geopende verpakkingen behouden wij ons het recht voor de retourzending te weigeren.
 • Garantie: Op alle door ons geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen. Garantieaanspraken dienen via Plintenshop.nl kenbaar gemaakt te worden aan de fabrikant.
 • Controleplicht: U wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal, en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is hierop geen reclame meer mogelijk.
 • Verwerking: Plintenshop.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor klachten welke zijn ontstaan door verwerking-, en/of montage fouten van derden.
 • Klachten: In geval van klachten dient u binnen 14 dagen na het vaststellen van de klacht Plintenshop.nl hiervan schriftelijk of per E-mail op de hoogte te stellen. Wij nemen dan direkt contact met u op en zullen de klacht al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek komen beoordelen.
 • In alle overige gevallen is het Nederlands recht van toepassing.